acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JAIPUR) [JAIPUR]

date : 27-03-2023     place :JAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 23-03-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 27-02-2023
1 Suryanshi SHEKHAWAT Rajasthan 437255 438
2 Kaavya Patni Madhya Pradesh 440234 645
3 ISHA GIRISH MOHITE Maharashtra 430027 698


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 27-02-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 27-02-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 27-02-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 NAVYA SHARMA Madhya Pradesh 429590 107 W 17-03-2023
2 SAIYETTE RUPESH VARADKAR Maharashtra 432866 127 W 20-03-2023
3 SARA SHAIKH Gujarat 434185 359 W 06-03-2023
4 PRACHI MALIK Haryana 430761 372 W 18-03-2023
5 navya kaushal Madhya Pradesh 436318 414 W 18-03-2023
6 ISHITA BALAWAT Rajasthan 437392 470 W 20-03-2023
7 JANNAT DUDEJA Chandigarh 436015 519 W 18-03-2023
8 AAROHI DESHMUKH Maharashtra 435337 758 W 17-02-2023
9 jaya boro Assam 442438 - W 07-03-2023