acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (DELHI) [DELHI]

date : 02-01-2023     place :DELHI      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 29-12-2022

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 28-11-2022
1 dev TANWAR Delhi 437614 311
2 SIVAJI PILLA Andhra Pradesh 430527 314
3 DHRUV SHARMA Uttar Pradesh 432837 509
4 ARYAMAN GOCHWAL Delhi 430311 533
5 Gaurav kumar Delhi 437673 773
6 Vedanta kashyap Haryana 439701 834
7 VAIBHAV KUMAR CHAROTIA Uttar Pradesh 429933 982
8 KANAV ARORA Uttar Pradesh 431742 1159


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 28-11-2022
1 AARAV CHAWLA Haryana 427925 -
2 HRISHIKESH IYER Maharashtra 424087 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 28-11-2022
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 28-11-2022 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 AYUSH SHARMA Delhi 431702 61 W 26-12-2022
2 ARJUN JITENDRA ABHYANKAR Maharashtra 423809 72 W 23-12-2022
3 AGNIVESH BHARDWAJ Haryana 432258 106 W 26-12-2022
4 JAI PAREEK Haryana 427868 124 W 06-12-2022
5 PRATYAKSH Delhi 422640 179 W 20-12-2022
6 VISHESH KUMAR SINGH Delhi 429140 196 W 22-12-2022
7 mika sheth Goa 435886 232 W 26-12-2022
8 RYANN SINGH Uttar Pradesh 426508 342 W 22-12-2022
9 MOHIT YADAV Haryana 438284 895 W 25-12-2022