acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JAIPUR) [JAIPUR]

date : 18-03-2024     place :JAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 14-03-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 19-02-2024
1 sara HOODA Haryana 438473 136
2 aura malik Delhi 437894 602
3 AARIKA GUPTA Rajasthan 435459 824


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 19-02-2024
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 19-02-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 19-02-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 KABYANJALI HAZARIKA Assam 439679 22 W 04-03-2024
2 RISHITA PATIL Maharashtra 435142 183 W 21-02-2024
3 SARA SHAIKH Gujarat 434185 190 W 09-03-2024
4 kriti vohra Maharashtra 440394 207 W 07-03-2024
5 ANGEL SAXENA Karnataka 425845 921 W 01-03-2024
6 Kashvi Baghel Madhya Pradesh 444023 - W 08-03-2024