acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 30-10-2023     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 26-10-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 02-10-2023
1 AVISHI SHARMA Madhya Pradesh 429507 270
2 SHRIYA DASH Karnataka 438653 540
3 DHANI l Delhi 437193 562
4 AKSHRA RANJAN Delhi 443026 789


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 02-10-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 02-10-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 02-10-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 HIRVA BHAVESH RANGANI Gujarat 432037 30 W 23-10-2023
2 ARYA PARIMAL BORKAR Maharashtra 429886 156 W 23-10-2023
3 VAARY DHARMESH SHAH Gujarat 418868 302 W 16-10-2023
4 Trivanshika Rajpoot Himachal Pradesh 443792 612 W 11-10-2023
5 JAINI BHAVESH PATEL Gujarat 427102 661 W 23-10-2023