acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JAIPUR) [JAIPUR]

date : 18-09-2023     place :JAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 14-09-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
1 Suryanshi SHEKHAWAT Rajasthan 437255 29
2 KHANAK RAIYANI Gujarat 440378 640
3 Myra shaikh Maharashtra 440372 771


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 KASHVI THUKRAL Madhya Pradesh 440017 155 W 11-09-2023
2 Sreen Ghosh West Bengal 442212 256 W 03-09-2023
3 SAMBODHI joshi Rajasthan 437393 266 W 10-09-2023
4 DEVANSHI TAMULY Assam 440992 285 W 06-09-2023
5 AASHI SHAMSHERY Uttar Pradesh 438719 377 W 27-08-2023
6 Naisha Chhillar Rajasthan 442421 415 W 05-09-2023
7 navinya sanap Maharashtra 442349 752 W 10-09-2023
8 HARSHIKA SINGH Maharashtra 442758 785 W 21-08-2023
9 Trisha bhosale Maharashtra 442320 986 W 11-09-2023
10 Evana Arora West Bengal 441925 1059 W 24-08-2023