acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JAIPUR) [JAIPUR]

date : 18-09-2023     place :JAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 14-09-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
1 Myra shaikh Maharashtra 440372 57
2 KHANAK RAIYANI Gujarat 440378 172
3 Khyati manish Maharashtra 440134 233


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 14-08-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 dhrutee gundu Telangana 440309 28 W 07-09-2023
2 KASHVI THUKRAL Madhya Pradesh 440017 46 W 11-09-2023
3 SAMBODHI joshi Rajasthan 437393 67 W 10-09-2023
4 duhitaa gundu Telangana 440415 87 W 07-09-2023
5 DEVANSHI TAMULY Assam 440992 92 W 06-09-2023
6 AASHI SHAMSHERY Uttar Pradesh 438719 102 W 27-08-2023
7 Sreen Ghosh West Bengal 442212 133 W 03-09-2023
8 Naisha Chhillar Rajasthan 442421 135 W 05-09-2023
9 NAKSHATRA IYER Maharashtra 440541 175 W 23-08-2023
10 Trisha bhosale Maharashtra 442320 194 W 11-09-2023
11 ANUSHA SHARMA Rajasthan 442432 226 W 04-09-2023
12 navinya sanap Maharashtra 442349 248 W 10-09-2023
13 Evana Arora West Bengal 441925 252 W 28-08-2023
14 OVEE MARNE Maharashtra 442404 304 W 27-08-2023
15 Janhavi Sawant Maharashtra 441857 366 W 03-09-2023