acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 04-09-2023     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 31-08-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 07-08-2023
1 Ritvik dutt Uttar Pradesh 437455 116
2 GYANSH MANCHANDA Delhi 436630 122
3 SHUBHAM GUPTA Delhi 437419 189
4 UTSAV NAGE Haryana 437622 368
5 SIDHAAN KOCHAR Delhi 440402 377
6 AADITYA SINHA Meghalaya 438298 400
7 ABEER SINGH Haryana 440868 438
8 yash naik Punjab 441549 674
9 HARSH NANDAL Haryana 426853 848
10 VIRAJ SIKKA Delhi 435380 1369
11 Ojas Sharma Uttar Pradesh 437483 1369


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 07-08-2023
1 Nishant Kadyan Haryana 444064 -
2 AARAV JAIN Maharashtra 440618 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 07-08-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 07-08-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 JAY GAIKWAD Maharashtra 437612 154 W 26-08-2023
2 YAJ MALIK Haryana 432165 185 W 28-08-2023
3 TANMAY CHOUDHARY Rajasthan 438170 196 W 27-08-2023
4 Aman CHaudhary Rajasthan 438137 298 W 18-08-2023
5 arjun dua Delhi 438592 352 W 28-08-2023
6 AYAN JAIN Delhi 440902 417 W 27-08-2023
7 RUTHVIK RAVI Karnataka 435455 473 W 28-08-2023
8 Tahan Gosain Haryana 441140 553 W 28-08-2023
9 nabhya vashisth Haryana 441652 961 W 28-08-2023
10 VEER GAIKWAD Maharashtra 438902 1064 W 20-08-2023
11 Darsh DANDOTIYA Haryana 444090 - W 06-08-2023