acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JASSOWAL) [JASSOWAL]

date : 31-07-2023     place :JASSOWAL      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 27-07-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
1 sanjana sangram Punjab 439352 103
2 ranjhana sangram Punjab 436276 178
3 DIA MANOJ AGARWAL Maharashtra 431546 311
4 TANISHCA BHATNAGAR Chhattisgarh 430530 324
5 AVISHI SHARMA Madhya Pradesh 429507 327
6 Simranjit Kaur Punjab 443277 520
7 japji badohal Punjab 438941 551
8 Bavanjot Sandhu Punjab 440569 652
9 Shalini T Punjab 441514 776
10 shreya honkan Maharashtra 438979 1030
11 SARAHANA V Chhattisgarh 441663 1092


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 APEKSHA REDDY KANDADI Telangana 432659 54 W 12-07-2023
2 ira chadha Chandigarh 437377 90 W 28-06-2023
3 palak malviya Madhya Pradesh 435467 213 W 23-07-2023
4 sanchari Malkhandi West Bengal 436840 270 W 24-07-2023
5 SARA SHAIKH Gujarat 434185 280 W 01-07-2023
6 HARJAS GILL Punjab 440216 288 LW 25-07-2023
7 PRABHLEEN Kaur Punjab 443976 - W 24-07-2023