acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JASSOWAL) [JASSOWAL]

date : 31-07-2023     place :JASSOWAL      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 27-07-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
1 TANISHCA BHATNAGAR Chhattisgarh 430530 52
2 DIA MANOJ AGARWAL Maharashtra 431546 55
3 ranjhana sangram Punjab 436276 115
4 AVISHI SHARMA Madhya Pradesh 429507 130
5 japji badohal Punjab 438941 221
6 Inayat Garg Punjab 442450 242
7 Simranjit Kaur Punjab 443277 341
8 shreya honkan Maharashtra 438979 478
9 DIVNOOR KAUR Punjab 442778 743
10 Salini sangram Punjab 443276 943


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-07-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 sanchari Malkhandi West Bengal 436840 80 W 24-07-2023
2 palak malviya Madhya Pradesh 435467 102 W 23-07-2023
3 SARA SHAIKH Gujarat 434185 189 W 01-07-2023
4 Bavanjot Sandhu Punjab 440569 443 W 24-06-2023
5 sushree karmakar Odisha 442887 565 W 24-07-2023
6 RAIMA CHAVAN Maharashtra 440982 - W 20-06-2023