acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (KARNAL) [KARNAL]

date : 03-07-2023     place :KARNAL      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 29-06-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 05-06-2023
1 SAHEJ LAKHAT Punjab 431103 41
2 HARUHI CHAUDHARY Haryana 442605 217
3 HARSHIKA SINGH Maharashtra 442758 220
4 Khyati manish Maharashtra 440134 308
5 riya singh Haryana 443724 332


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 05-06-2023
1 IBADAT SANDHU Chandigarh 443801 -
2 tanya bhatnagar Haryana 443479 -
3 Vritika Shah Maharashtra 439565 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 05-06-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 05-06-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 DEVANSHI TAMULY Assam 440992 90 W 26-06-2023
2 Aaral vashishta Delhi 442194 177 W 12-06-2023
3 AKANKSHA SINGH Delhi 443672 - W 26-06-2023