acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (PRAYAGRAJ) [PRAYAGRAJ]

date : 08-05-2023     place :PRAYAGRAJ      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 04-05-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
1 SANIDHYA DHAR DWIVEDI Uttar Pradesh 426864 213
2 rishi yadav Uttar Pradesh 437441 345
3 YASH PATEL Uttar Pradesh 435286 381
4 ANKIT KUMAR Uttar Pradesh 431599 393
5 DIVYANSH PANGTEY Uttar Pradesh 439322 631
6 Arjun Sharma Uttar Pradesh 439991 708
7 KRISHNAV JHUNJHUNWALA West Bengal 437119 729
8 ABHIUDAI SINGH Uttar Pradesh 429145 790
9 Dipesh VERMA Chhattisgarh 440601 1149
10 Ayan Yadav Uttar Pradesh 441896 1242
11 ARAV GUPTA Maharashtra 434070 1346


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
1 Animesh Sagar Bihar 442017 -
2 ARUNODAYA PRATAP VISHVEN Uttar Pradesh 429479 -
3 Vaibhav Saroj Uttar Pradesh 443067 -
4 Raj vansh Kumar Uttar Pradesh 443070 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 LAKSH THAPLIYAL Telangana 431083 295 W 20-04-2023
2 vanshraj jalota Uttar Pradesh 437676 419 W 26-04-2023
3 ANSH SAXENA Uttar Pradesh 439637 423 W 11-04-2023
4 kartikeyA SRIVASTAVA Uttar Pradesh 441606 979 W 25-04-2023
5 Anshul Ponugoti Maharashtra 442298 1087 W 25-03-2023
6 kritagya srivastava Uttar Pradesh 442876 1190 W 20-04-2023