acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (GOLAGHAT) [GOLAGHAT]

date : 01-05-2023     place :GOLAGHAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 27-04-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
1 naman borah Assam 436451 40
2 EASHANDEEP BORO Assam 438241 60
3 nibras hussain Assam 438109 73
4 Prashant BORAH Assam 438321 74
5 Harivansh vekariya Gujarat 437517 151
6 AYYAN REHMAN Assam 439295 176
7 Enrich Patar Assam 438439 201
8 riyaan DUTTA Assam 439275 257
9 ARYAN BHARALI Assam 440587 257
10 KRITARTH TAMULI Assam 440762 266
11 ANCHIT DUTTA Assam 440916 281
12 ANIRUDH BORA Assam 437795 328
13 bedadhyan kakati Assam 440823 457
14 KRISHIV BARUAH Assam 441354 526
15 abhineet sarma Assam 441404 526


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
1 PINGAL GOGOI Assam 441420 -
2 Raynard Kashyap Assam 442455 -
3 YASHASWIN BORAH Assam 442764 -
4 JYOTISHMAN KASHYAP Assam 442943 -
5 anurag buragohain Assam 443139 -
6 Tonbir boruah Assam 443151 -
7 AYUSH SARMAH Assam 443227 -
8 anoy sarmah Assam 443239 -
9 udiit praghan Tamil Nadu 441434 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 03-04-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 Divyang Rasgotra Maharashtra 439485 122 W 09-03-2023
2 JAYADITYA SINGH Assam 440735 308 W 19-04-2023