acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 22-05-2023     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 18-05-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 24-04-2023
1 Vaidehi Shinde Madhya Pradesh 440389 68
2 Eva rana Delhi 439432 79
3 Asees brar Punjab 440416 90
4 ahana khanna Uttar Pradesh 441256 196
5 Aaral vashishta Delhi 442194 206
6 tyakshi Lather Delhi 442490 387
7 Omisha Verma Uttar Pradesh 442760 400


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 24-04-2023
1 Lithika Garg Chandigarh 442445 -
2 Bhavya katyal Haryana 442500 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 24-04-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 24-04-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 KIRTIYANI GHATKAR Maharashtra 434950 61 W 16-04-2023
2 AGAM PARMAR Punjab 438599 86 W 09-05-2023
3 Haritishwari Chinnakavanam Nattu Tamil Nadu 440831 90 W 11-03-2023
4 Sreen Ghosh West Bengal 442212 183 W 18-04-2023
5 sidHhi pandey Uttar Pradesh 441965 265 W 26-04-2023
6 HARUHI CHAUDHARY Haryana 442605 289 W 14-05-2023
7 Abhitha Kumar Delhi 442872 399 W 24-04-2023
8 Sia shivprasad Karnataka 442567 - W 10-05-2023