acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (BELLARI) [BALLARI]

date : 03-04-2023     place :BALLARI      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 30-03-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 06-03-2023
1 SHREENITI CHOWDHURY Karnataka 431821 284
2 SRIYA Karnataka 423171 329
3 ABBAVARAM MANASVI Andhra Pradesh 433090 338
4 THANU VISHWAS Karnataka 433489 430
5 aditi khanapuri Karnataka 434832 743
6 aaliya hafsa shaik Andhra Pradesh 436852 759
7 ANKIREDDY PRIYA REDDY Andhra Pradesh 436778 759
8 GOURI YALE Karnataka 431770 778


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 06-03-2023
1 Varshini Ireddy Karnataka 442568 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 06-03-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 06-03-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 Sanmitha L Tamil Nadu 436387 358 W 27-03-2023
2 Parvana nair Kerala 439118 402 LW 29-03-2023
3 THEERTHA A N Karnataka 428835 630 W 23-03-2023
4 B N parisara Karnataka 438402 648 LW 29-03-2023
5 VEENA SIVARAMAN Karnataka 438472 - LW 30-03-2023