acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (GHAZIABAD) [GHAZIABAD]

date : 10-04-2023     place :GHAZIABAD      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 06-04-2023

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 13-03-2023
1 NAMAY RATRA Haryana 436399 256
2 yug mahi Punjab 439387 332
3 raghav popli Uttar Pradesh 436654 347
4 Ishan Gupta Uttar Pradesh 437558 377
5 AARAV JAIN Delhi 439808 395
6 tanmay singla Punjab 441172 512
7 SRI RAM RAJENDRAN Tamil Nadu 437437 576
8 AARAV CHAND Delhi 440271 709
9 Abhiveer Sharma Uttar Pradesh 438972 747


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 13-03-2023
1 PRATIK SINGH Bihar 442111 -
2 AAKANSH PATLE Delhi 441810 -
3 HARSHVARDHAN YADAV Haryana 442383 -
4 virat khampariya Uttar Pradesh 442995 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 13-03-2023
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 13-03-2023 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 TAKSHAM SAINI Delhi 431448 63 W 19-03-2023
2 SIDDHARTH SATHYANARAYANAN Karnataka 432935 271 W 25-03-2023
3 KRISHNAV JHUNJHUNWALA West Bengal 437119 290 W 27-02-2023
4 Arjun KAKKAR Uttar Pradesh 437794 332 W 02-04-2023
5 Priyansh Agarwal Haryana 440828 349 W 02-04-2023
6 aniket singh Uttar Pradesh 438105 376 W 02-04-2023
7 AAYAN DUTTA West Bengal 435487 497 W 03-04-2023
8 SIDHANT CHOUDHARY Bihar 433297 660 W 03-04-2023
9 yuvraj singh Uttar Pradesh 438071 680 W 01-04-2023
10 AYAN JAIN Delhi 440902 712 W 19-03-2023
11 Rabeeb Ali Khan Uttar Pradesh 435443 746 W 26-03-2023
12 Prabhnoor Singh Delhi 442103 - W 10-03-2023