acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (fARIDABAD) [FARIDABAD]

date : 20-05-2024     place :FARIDABAD      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 16-05-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-04-2024
1 Aaral vashishta Delhi 442194 72
2 ahana khanna Uttar Pradesh 441256 74
3 Purvi Patwa Uttarkhand 437362 105
4 sharvi Gahlaut Haryana 443615 126
5 RAHA CHAUDHARY Maharashtra 444654 185
6 JOTIRMAYA KARKI Uttarkhand 438429 193
7 ANSHIKA PILKHWAL Uttar Pradesh 444712 268
8 MANYA DUA Uttar Pradesh 443156 275
9 Khanak khyalia Delhi 443404 341
10 Ananyaa arahant Gujarat 444938 352
11 Snehal Ranjan Haryana 445554 366
12 AMYRA GUPTA Delhi 444389 491
13 Vihana Kuba Haryana 442893 491


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-04-2024
1 Shanaya Banwait Chandigarh 445029 -
2 AAROHI BHADANA Haryana 445459 -
3 AVISHI YADAV Haryana 445779 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-04-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-04-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 sidHhi pandey Uttar Pradesh 441965 20 W 01-05-2024
2 KANISHKA GOVIND Tamil Nadu 440495 24 W 27-04-2024
3 tyakshi Lather Delhi 442490 48 W 13-05-2024
4 PHAAGUN JYOTI Assam 440770 82 LW 15-05-2024
5 Sakranti chauhan Delhi 443179 143 W 06-05-2024
6 advita RISHA choudhary Haryana 445953 - W 25-04-2024