acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 27-05-2024     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 23-05-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 29-04-2024
1 diti rastogi Maharashtra 437485 232
2 ishika shaw West Bengal 440506 451
3 BHUMI NAIN Haryana 437932 568


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 29-04-2024
1 AARNAVI TOMAR Haryana 441734 -
2 SANA SESH VARADHAMANI RAJAN Karnataka 429856 -
3 KASHVI THUKRAL Madhya Pradesh 440017 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 29-04-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 29-04-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 KABYANJALI HAZARIKA Assam 439679 35 W 24-04-2024
2 palak malviya Madhya Pradesh 435467 247 W 20-05-2024
3 ADVITA GUPTA Maharashtra 432788 314 W 20-05-2024
4 Ammeya bhargav Tamil Nadu 444282 318 W 20-05-2024
5 RISHINA TRIPATHI Madhya Pradesh 436885 332 W 06-05-2024
6 KATYAINI RAWAT Uttarkhand 430622 415 W 28-04-2024
7 NAMRATA SAHU Odisha 443555 416 W 09-05-2024
8 SARA SHAIKH Gujarat 434185 427 W 20-05-2024
9 Mahadhi arunkumar Tamil Nadu 439941 664 W 20-05-2024
10 somali mondal West Bengal 439811 686 W 20-05-2024
11 SANVI DOSHI Gujarat 440184 - W 02-05-2024
12 ahaanya passi Madhya Pradesh 445467 - W 06-05-2024
13 Hrdya Singh Maharashtra 444795 - W 16-05-2024
14 SRISHTI KUMAWAT Rajasthan 438317 - W 05-05-2024
15 SUHANI BHASIN Tamil Nadu 434863 - W 20-05-2024