acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (RAIPUR) [RAIPUR]

date : 29-04-2024     place :RAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 25-04-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 01-04-2024
1 DEVRAJ mandade Maharashtra 440707 243
2 sagnik saha West Bengal 442322 303
3 MOHAMMED AARIZ KHAN Chhattisgarh 430134 312
4 aditya arun Maharashtra 437159 420
5 Arnav Chaudhary Maharashtra 433990 435
6 SHREYAN DHALI West Bengal 435717 448
7 Dipesh VERMA Chhattisgarh 440601 567
8 Mehul fulzele Maharashtra 437714 612
9 Bhavya Porwal Maharashtra 435394 662
10 ABHINAV SINGH Chhattisgarh 438765 732
11 Parth Gaikwad Maharashtra 436767 748
12 TUSHAR JASWANI Maharashtra 442234 764
13 VIHAR SHARAN BHATIA Chhattisgarh 434408 883
14 s PREM SAGAR rao Chhattisgarh 443751 923
15 Nipun Chouhan Madhya Pradesh 442655 1178
16 RAJEEV KASHYAP Chhattisgarh 441665 1371
17 CHAITANYA THAKKAR Chhattisgarh 441705 1371


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 01-04-2024
1 aKARSH pANDEY Chhattisgarh 441697 -
2 AYAAN SERWAT Chhattisgarh 442734 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 01-04-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 01-04-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 AAHAAN MISHRA Odisha 438177 91 W 22-04-2024
2 Sutavya karmakar Odisha 441340 233 W 22-04-2024
3 MITHRAN LOGANATHAN Tamil Nadu 441183 355 W 15-04-2024
4 HERAMBA POHANE Maharashtra 434247 447 W 14-04-2024
5 Alok Mishra Maharashtra 435595 1228 LW 23-04-2024
6 MILAN TEVATHIA Haryana 445088 - W 01-04-2024