acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 01-04-2024     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 28-03-2024

AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (SONIPAT) [SONIPAT]

date : 01-04-2024     place :SONIPAT      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 28-03-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024 RANK AS ON 04-03-2024
1 Tejaswini chaudhari Maharashtra 442183 284
2 Ammeya bhargav Tamil Nadu 444282 385
3 SARA SHAIKH Gujarat 434185 408
4 MAHI RAULJI Gujarat 438229 551
5 PRABHLEEN Kaur Punjab 443976 685


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024 RANK AS ON 04-03-2024
No Records Found


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024 RANK AS ON 04-03-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024 RANK AS ON 04-03-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 KABYANJALI HAZARIKA Assam 439679 39 W 14-03-2024
2 SIDHAK KAUR Punjab 430432 84 W 04-03-2024
3 MADHAVI MISHRA Karnataka 436197 133 W 16-03-2024
4 ANWITA KETAN HARKARE Maharashtra 432964 177 W 14-03-2024
5 AVISHI SHARMA Madhya Pradesh 429507 212 W 08-03-2024
6 GOLI JOSHITA Andhra Pradesh 437555 229 W 24-03-2024
7 disha kumar Karnataka 437376 327 W 25-03-2024
8 RISHINA TRIPATHI Madhya Pradesh 436885 373 W 24-03-2024
9 SAANIKA GAUR Maharashtra 444660 574 W 24-03-2024
10 MAHANIYA SUBRAMANIAN Tamil Nadu 437326 574 W 22-03-2024
11 Pavni gaddi Karnataka 440313 - W 15-03-2024