acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (AHMEDABAD) [AHMEDABAD]

date : 01-04-2024     place :AHMEDABAD      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 28-03-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024
1 KHANAK RAIYANI Gujarat 440378 35
2 Mahya desai Gujarat 442117 61
3 NAKSHATRA IYER Maharashtra 440541 62
4 Gargi Oak Maharashtra 440101 91
5 riddhi thakkar Gujarat 442228 93
6 angel parmar Gujarat 442834 107
7 HARSHIKA SINGH Maharashtra 442758 112
8 MITIKSHA PARMAR Gujarat 443172 168
9 yukta mehta Maharashtra 442460 213
10 PRAGATI Thakkar Gujarat 444720 298
11 vrrisa chhatwani Maharashtra 441641 384
12 siddhi shinde Gujarat 444376 442
13 Anvi Hondappanavar Karnataka 445295 457
14 SHLOKA PATEL Gujarat 445133 461


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024
1 AADHYA SHARMA Maharashtra 445428 -
2 akira prashant Telangana 444897 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 04-03-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 WAZOOHA KHAN Gujarat 438565 29 W 24-03-2024
2 Haritishwari Chinnakavanam Nattu Tamil Nadu 440831 46 W 01-03-2024
3 kyra mankar Maharashtra 444797 329 W 03-03-2024