acceptancelist


AITA CHAMPIONSHIP SERIES TOURNAMENT (JAIPUR) [JAIPUR]

date : 19-02-2024     place :JAIPUR      Tour Format :CS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 15-02-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-01-2024
1 Vaidehi Shinde Madhya Pradesh 440389 16
2 KHANAK RAIYANI Gujarat 440378 43
3 Naisha Chhillar Rajasthan 442421 64
4 ANUSHA SHARMA Rajasthan 442432 127
5 Ahana ugHade Maharashtra 442832 271
6 Hitvesha jakhar Rajasthan 444339 302
7 NAYSA SOLANKI Gujarat 444701 395


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-01-2024
1 Avni arora Haryana 445083 -
2 YADVI SHARMA Rajasthan 445111 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-01-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 22-01-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 Mahya desai Gujarat 442117 71 W 11-02-2024
2 Aaral vashishta Delhi 442194 80 W 03-02-2024
3 KACY VIRPARIA Gujarat 438980 186 W 12-02-2024
4 NIVA DESAI Gujarat 442986 225 W 12-02-2024