acceptancelist


AITA TALENT SERIES TOURNAMENT (GHAZIABAD) [GHAZIABAD]

date : 12-02-2024     place :GHAZIABAD      Tour Format :TS7
ACCEPTANCE LIST AS ON 08-02-2024

MAIN DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 15-01-2024
1 ARYAN RAZDAN Uttar Pradesh 436431 158
2 yuvraj singh Uttar Pradesh 438071 323
3 Arav SETHI Haryana 437779 437
4 RISHANT JAISWAL Uttar Pradesh 439651 604
5 aarish kapoor Delhi 436715 664
6 Tejas negi Uttar Pradesh 442551 926


QUALIFYING DRAW
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 15-01-2024
1 sadeevjit singh Delhi 444646 -
2 SHRAVAN SINGH Delhi 445008 -
3 Shreyan kumar Delhi 445047 -
4 samrat solanki Haryana 436076 -
5 Harshit gupta Haryana 442286 -
6 KRIDAY AGARWAL Uttar Pradesh 442561 -
7 Arnav prasad Uttar Pradesh 444225 -
8 Hardik Goswami Uttar Pradesh 444539 -
9 Sachit Daspa Uttar Pradesh 444967 -


ALTERNATES
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 15-01-2024
No Records Found


WITHDRAWAL LIST
SL.NO NAME FAMILY NAME STATE REGD.NO RANK AS ON 15-01-2024 Withdrawal Type Date of Withdrawal
1 Arjun KAKKAR Uttar Pradesh 437794 150 W 05-02-2024
2 JOSH MAHESHWARI Uttar Pradesh 437415 180 W 25-01-2024
3 AYAN JAIN Delhi 440902 203 W 04-02-2024
4 Shaurya pandey Delhi 438250 386 W 05-02-2024
5 vihaan srivastava Uttar Pradesh 441555 488 W 05-02-2024